mandag 20. juni 2011

Lunsj i det fri, sjåføren Xoma koser seg.
Xoma var sjåfør på senteret i D'kar. Han er san og vokste opp på den tradisjonelle måten. Han livnet til når han kunne fortelle om hvorsan de jaktet med pil og bue eller spyd, hvordan de tok gift fra planter til å ha på pilene, slik at dyret falt om med en gang. Da han fikk en sum med penger etter å ha arbeidet i flere år, spurte folk om han skulle bygge ut huset sitt, det er nemlig lite. Nei, han skulle kjøpe bil så han kunne reise rundt å besøke slektingene sine. San elsker å være sammen, familiebåndene er sterke.
Kjøkkenskap i et san-hus.

Litt nysgjerrig og litt beskjeden, san-barn.

Spennende å bli fotografert, san-barn.
Vi har hatt en spennede uke i Botswana i Kalahari. Vi har møtt mange mennesker og skjebner. Det har vært utrolig interessant å intervjue mennesker, noen har gitt opp og sender ikke barna til skolen, andre har jobb og greier seg bra. Prosjektet vi var med på registrerer årsaker til at barn ikke går på skole. Vi håper noe bra vil komme ut av det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar