onsdag 9. februar 2011

Jesus stiller stormen

Livredde disipler ute i hardt vær.
Favorittfargen er rosa, så det var mange rosa båter, men det finnes da flere varianter 
Da vi hadde planleggingsuke, sa jeg at jeg gjerne ville undervise i R.E. (religious education) Det er et privilegium. Opplegget består stort sett i bibelfortellinger,- dvs fortelling, samtale repetisjon, tegning, av og til dramatisering. Fortelling og samtale er også viktig for språklæringen. Elevene blir joundervist på et annet språk enn morsmålet, så det å øke ordforrådet er en viktig hjelp til å øke læringsutbyttet i alle fag. 

Nå fram til påske er det fortellinger fra Jesu liv. Denne uka var det, som det går fram av tegningene, "Jesus stiller stormen." 
Fortellinger er spennede. Etter en av de første fortellingsstundene kom en av elevene bort til meg og sa: "Teacher, do you know more stories?"  Han og jeg har noe til felles: vi er glad i fortellinger.

Legg merke til at tegningen ble laget på en onsdag, eller var det da underet skjedde?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar